• ICON潮流兴跳楼啊?

  版权声明:转载时请以超链接形式标明文章原始出处和作者信息及本声明
  http://www.blogbus.com/faydau-logs/2566511.html

  未解决!未解决!......

  你又有压力,我又有压力,点解你要跳楼啊?

  跳楼系解决唔到问题架!

  究竟系咪有左大学城之后,学校与学校之间的联系密切左

  潮流都会upgrade得快D架

  呢间学校有人跳楼,呢间学校既人就会受到感染

  果间学校既人知道左,为左赶呢股潮流,解决问题都兴用跳楼来解决

  正所谓 u jump i jump 吖嘛,“有咩解决唔到吖,大不了跳楼芝麻”

  学校D人唔该做下野啦,果D心理学既人啊,做多D贡献啦

  分享到: